inside

Polityka prywatności

Arbonia traktuje ochronę danych osobowych bardzo poważnie. Chcemy, aby wiedzieli Państwo, kiedy archiwizujemy określone dane i w jaki sposób je wykorzystujemy. Jako firma prywatna podlegamy przepisom niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych zarówno przez nas samych, jak i przez usługodawców zewnętrznych.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystane do ustalenia Państwa tożsamości. Obejmuje one informacje takie jak imię i nazwisko, adres, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail i adres strony internetowej. Nie obejmują one natomiast informacji, które nie są bezpośrednio związane z Państwa prawdziwą tożsamością (np. strony internetowe dodane do ulubionych lub liczba użytkowników strony). Z naszych stron internetowych (ogólnie dostępnego serwisu) zasadniczo można korzystać bez ujawniania swojej tożsamości. Jeśli jednak rejestrują się Państwo do którejś z naszych spersonalizowanych usług (specjalistycznego serwisu firmy Arbonia), tzn. chcą Państwo korzystać ze specjalistycznych informacji dot. branży sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej, zamówić produkt (np. materiały drukowane) lub zamówić newsletter, prosimy wówczas o podanie imienia i nazwiska oraz innych danych osobowych. Mogą Państwo sami zdecydować, czy chcą Państwo korzystać z tych usług. Państwa dane przechowujemy na wyjątkowo dobrze zabezpieczonych serwerach. Dostęp do nich ma tylko niewielka liczba osób posiadających szczególne uprawnienia, które zajmują się obsługą techniczną, handlową lub redakcyjną tych serwerów. W związku z Państwa dostępem na naszych serwerach zapisywane są w celach bezpieczeństwa dane umożliwiające identyfikację. Zastrzega się możliwość statystycznej analizy rekordów danych do celów wewnętrznych firmy.

Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim

Państwa dane osobowe są wykorzystywane tylko w obrębie firmy Arbonia Riesa GmbH oraz powiązanych z nią firm. Bez Państwa wyraźnej zgody nie ujawniamy ich osobom trzecim. Jeśli w ramach przetwarzania danych zamówienia dochodzi do przekazywania danych usługodawcom, to są oni zobowiązani do przestrzegania niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych i innych przepisów prawa i są związani umową z firmą Arbonia Riesa GmbH. Jeśli zostaniemy do tego zobowiązani przepisami prawa lub postanowieniem sądu, przekażemy Państwa dane uprawnionym organom.

Prawo do wycofania zgody

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć przekazane nam dane osobowe. W zakładce „Zmień lub anuluj rejestrację” mogą Państwo w każdej chwili usunąć swoje konto dostępu. Państwa dane zostaną wówczas usunięte.

Stosowanie plików cookies

Stosujemy pliki „cookies” (małe pliki zawierające informacje o konfiguracji) zgodnie z wytycznymi niemieckiego Związku Kontroli Reklamodawców (IVW). Ułatwiają one Państwu korzystanie ze stron internetowych Arbonia i pomagają w ustaleniu częstotliwości użytkowania i liczby użytkowników naszej strony. W niektórych częściach naszej oferty używamy plików cookies w celu realizacji funkcji dla użytkowników. Korzystanie z naszych ofert jest możliwe także bez plików cookies. Większość przeglądarek jest ustawiona w taki sposób, że automatycznie akceptują one pliki cookies. Możliwe jest jednakże wyłączenie zapisywania plików cookies lub ustawienie przeglądarki tak, że użytkownik będzie otrzymywać powiadomienie za każdym razem, gdy pliki cookies będą wysyłane.

Osoby prywatne i dzieci

Osoby prywatne i osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam danych osobowych. Specjalistyczny serwis firmy Arbonia jest adresowany wyłącznie do wyspecjalizowanych firm z branży grzewczej i klimatyzacyjnej oraz ich pracowników. Nie pobieramy danych osobowych od osób prywatnych i dzieci, nie gromadzimy ich i nie przekazujemy osobom trzecim.

Łącza do innych stron

Na naszych stronach internetowych znajdują się łącza do innych stron w Internecie. Chcielibyśmy podkreślić, że nie mamy żadnego wpływu na kształt i treść stron powiązanych łączami. Z tego względu nie ponosimy także odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych tam informacji. Dlatego niniejszym dystansujemy się od wszystkich treści dostępnych na tych stronach. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich znajdujących się na naszych stronach internetowych łączy do stron zewnętrznych oraz ich treści.

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Z Państwa danymi osobowymi postępujemy w sposób poufny, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności. Dane osobowe są na tej stronie internetowej zbierane i przetwarzane wyłącznie w koniecznym zakresie. Poniżej wyjaśniono, w jaki sposób zapewniamy ochronę danych osobowych i jakie rodzaje danych zbieramy w jakim celu.

Nazwa i adres jednostki odpowiedzialnej

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”):

Arbonia Riesa GmbH
Heinrich-Schönberg-Straße 3
01591 Riesa

E-mail: info@arbonia.de
Telefon: 03525 746 0
Faks: 03525 731 394

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

Ustawowy pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych:

Arbonia Riesa GmbH
Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling

Telefon 09931 501-300
datenschutz@arbonia.de
www.arbonia.de

Każda osoba, której dane dotyczą, może w dowolnej chwili zwrócić się ze wszelkimi pytaniami i sugestiami związanymi z ochroną danych bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

1. Państwa prawa

 

Kiedy korzystają Państwo z tej strony internetowej, są zapisywane różne Państwa dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować.

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo w każdej chwili prawo do informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celach ich przechowywania. Jeśli istnieją odpowiednie ustawowe wymogi, mają Państwo ponadto prawo do korekty lub usuwania swoich danych osobowych, ograniczania ich przetwarzania, odmowy zgody na przetwarzanie oraz prawo do przenoszalności danych.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać. Zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu odwołania nie jest naruszona przez odwołanie. Nienaruszone pozostaje również dalsze przetwarzanie tych danych na innej podstawie prawnej, przykładowo w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

Pytania dotyczące tego i innych tematów związanych z danymi osobowymi można w każdej chwili kierować do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy ochrony danych, mają Państwo prawo do złożenia skargi w odpowiednim organie nadzorczym.

2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

 

a) Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, przetwarzamy dane, które Państwa przeglądarka automatycznie do nas przesyła. Dane te obejmują Państwa adres IP, czas wysłania żądania przez serwer, rodzaj i wersję przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL, nazwę hosta komputera, z którego następuje dostęp. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przetwarzamy wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z tej usługi.

Dane te są zbierane i przetwarzane do wewnętrznych celów statystycznych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych. Dalszą podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzamy dane w prawnie uzasadnionym interesie, aby zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo strony internetowej.

Częściowo stosujemy w tym celu również pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze w powiązaniu z przeglądarką. Pliki cookie są używane w wielu miejscach na naszych stronach internetowych. Są one wykorzystywane, aby uczynić ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczniejszą. Większość stosowanych przez nas plików cookie to tzw. pliki cookie sesyjne. Są one automatycznie kasowane po zakończeniu Państwa odwiedzin na stronie. Pliki cookie nie wyrządzają szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Mają Państwo możliwość dezaktywowania tej funkcji w swojej przeglądarce lub ustawienia jej w taki sposób, że każdorazowo będą mogli Państwo określić, czy dany plik cookie ma zostać zapisany czy odrzucony. W takim wypadku mogą jednak wystąpić ograniczenia funkcjonalności strony. Pliki cookie, które są wykorzystywane do komunikacji elektronicznej lub są wymagane do udostępniania określonych funkcji (np. funkcji koszyka), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zapisywanie plików cookie w celu pozbawionego błędów technicznych i optymalnego udostępniania usług leży w prawnie uzasadnionym interesie administratora strony internetowej.

Inne zapisywane pliki cookie (np. służące do analizy przeglądania strony przez użytkownika) są oddzielnie opisane w niniejszej polityce prywatności.

b) Podczas rejestracji na tej stronie internetowej

Mogą Państwo zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać na niej z dodatkowych funkcji. Podane podczas rejestracji dane przetwarzamy wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z oferty lub usługi, do której się Państwo zarejestrowali. Wszystkie wyświetlane podczas rejestracji pola obowiązkowe muszą zostać wypełnione. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona.

Państwa adresu e-mail podanego przy rejestracji używamy, aby przesyłać Państwu ważne informacje o zmianach zakresu oferty lub zmianach wymaganych z powodów technicznych.

Przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji następuje na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. Informację o odwołaniu zgody wystarczy przesłać na nasz adres w wiadomości e-mail. Zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez odwołanie zgody.

Zebrane podczas rejestracji dane pozostają przez nas zapisane tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej, a potem zostają usunięte. Nie wpływa to na ustawowe terminy przechowywania danych.

c) W przypadku korzystania z formularza kontaktowego

Jeżeli kontaktują się z nami Państwo przez formularz kontaktowy, dane z formularza kontaktowego oraz podane przez Państwa dane kontaktowe zachowujemy w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie i na ewentualne dalsze pytania. Nie przekazujemy tych danych osobom trzecim bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym następuje na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. Informację o odwołaniu zgody wystarczy przesłać na nasz adres w wiadomości e-mail. Zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu odwołania pozostaje nienaruszona przez odwołanie zgody.

Podane przez Państwa w formularzu kontaktowym dane pozostają zapisane u nas do momentu, w którym zażądają Państwo od nas ich usunięcia, odwołają swoją zgodę na zapisywanie danych lub przestanie obowiązywać cel zapisywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Nie wpływa to na ustawowe terminy przechowywania danych.

d) W przypadku korzystania z funkcji komentowania na tej stronie internetowej

Jeśli korzystają Państwo na tej stronie z funkcji komentowania, oprócz treści komentarza zostaną zapisane: czas jego utworzenia, Państwa adres e-mail oraz – jeśli nie komentują Państwo anonimowo – wybrana przez Państwa nazwa użytkownika.

Nasza funkcja komentowania zapisuje adresy IP użytkowników tworzących komentarze. Ponieważ nie moderujemy dodawanych na tej stronie komentarzy przed ich publikacją, potrzebujemy tych danych, abyśmy w przypadku naruszenia prawa, np. publikacji treści obraźliwych lub propagandowych, mogli podjąć stosowne działania przeciwko osobie popełniającej wykroczenie.

Jako użytkownicy tej strony mogą Państwo po zalogowaniu subskrybować komentarze. Wysyłamy wiadomość potwierdzającą w celu sprawdzenia, czy są Państwo użytkownikami podanego adresu e-mail. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z tej funkcji, klikając łącze w informacyjnej wiadomości e-mail. Dane podawane przy subskrypcji komentarzy są w takim przypadku usuwane; jeżeli jednak podali nam Państwo te same dane w innym celu i innym miejscu (np. subskrypcja newslettera), pozostają one zapisane.

Przetwarzanie Państwa danych następuje na podstawie wyrażonej przez Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. Informację o odwołaniu zgody wystarczy przesłać na nasz adres w wiadomości e-mail. Zgodność z prawem już przeprowadzonych procesów przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez odwołanie zgody.

Dane, które pobieramy od Państwa (np. adres IP), pozostają przez nas zapisane, aż komentowana treść zostanie całkowicie usunięta, komentarze będą musiały zostać usunięte z przyczyn prawnych (np. komentarze zawierające obraźliwe treści), zażądają Państwo od nas ich usunięcia albo odwołają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Nie wpływa to na ustawowe terminy przechowywania danych.

e) Przetwarzanie danych klientów i danych umownych

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w zakresie, w którym jest to konieczne do uzasadnienia, merytorycznego kształtowania lub zmiany stosunku prawnego, do zarządzania klientami i relacjami z klientami oraz do czynności reklamowych i marketingowych.

Przetwarzamy takie dane osobowe, aby umożliwić realizację zleceń, przeprowadzanie czynności sprzedażowych i dostaw, obsługę klienta, wystawianie rachunków oraz kontakty z klientami w ramach realizacji umów, a także marketing i inne rodzaje dbania o relacje z klientami. Ponadto w niektórych przypadkach wykorzystujemy dane osobowe, aby reagować w przypadku problemów i roszczeń oraz aby zapewniać klientom żądane przez nich wsparcie.

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od klientów lub zbieramy w związku z Państwa korzystaniem z naszych produktów i usług. Dane osobowe mogą pochodzić również z rejestrów publicznych i innych wiarygodnych źródeł zewnętrznych. Przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu świadczenia usług w ramach umów zakupu, w których stroną jest firma klienta. Ponadto przetwarzanie danych osobowych jest przez nas wymagane do realizacji naszych uzasadnionych prawnie interesów w ramach celów biznesowych naszego przedsiębiorstwa. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy lub środki przedumowne).

Zebrane dane klienta są usuwane po zakończeniu umowy lub relacji biznesowej. Nie wpływa to na ustawowe terminy przechowywania danych.

Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe wyłącznie do wewnętrznych celów przedsiębiorstwa i nie przekazujemy ich stronom trzecim. Przedsiębiorstwa grupy Arbonia mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych i przetwarzać je w zakresie koniecznym do realizacji wymienionych wyżej celów. Stronom trzecim spoza grupy Arbonia przekazujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane do realizacji umowy, np. firmie, której zlecamy dostawę towarów, lub instytucji kredytowej zajmującej się realizacją płatności. Przekazywanie danych osobowych w innych przypadkach następuje wyłącznie wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę. Przekazywanie danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym danych osobowych i z zastosowaniem odpowiednich środków umownych, technicznych i organizacyjnych.

f) Przetwarzanie danych przy aplikacji

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów aplikujących do naszej firmy, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Jeżeli z kandydatem zostanie zawarta umowa o zatrudnienie, przekazane dane zostaną zapisane w celu realizacji stosunku zatrudnienia, z zachowaniem ustawowych przepisów.

Jeżeli z kandydatem nie zostanie zawarta umowa o pracę, dane podane w związku z aplikacją zostaną usunięte po sześciu miesiącach od ogłoszenia decyzji o odrzuceniu aplikacji, o ile usunięcie nie stoi w sprzeczności z uzasadnionymi prawnie interesami jednostki odpowiedzialnej.

Przetwarzanie danych osobowych w podanych wyżej celach następuje na podstawie wyrażonej zgody lub na podstawie stojącego w sprzeczności z usunięciem danych, zgodnego z prawem interesu jednostki odpowiedzialnej. Możemy współpracować z innymi przedsiębiorstwami grupy Arbonia lub z zewnętrznymi firmami przetwarzającymi dane (np. z dostawcami usług IT). Przekazywanie danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym danych osobowych i z zastosowaniem odpowiednich środków umownych, technicznych i organizacyjnych.

Wskazówki dot. rexx:

Niniejsza strona internetowa korzysta z usług firmy rexx systems GmbH, Headquarters, Süderstrasse 75–79, 20097 Hamburg, Niemcy („rexx”). Siedziba filii w Szwajcarii, rexx systems Schweiz AG, znajduje się pod adresem Sparrenbergstrasse 5, 8103 Zurych. Po wprowadzeniu i przekazaniu Państwa dane osobowe mogą być przesłane szyfrowanym połączeniem bezpośrednio na serwer firmy rexx, który zapisuje dane, wyłącznie w formie zaszyfrowanej, na serwerze w centrum komputerowym firmy Host Europe GmbH (siedziba w Kolonii). W takich przypadkach dane są szyfrowane z użyciem metody SSL. Jeżeli po rejestracji zalogują się Państwo za pomocą udostępnionych danych użytkownika, również wtedy stosowana będzie metoda szyfrowania SSL.

Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym danych osobowych i z zastosowaniem odpowiednich środków umownych, technicznych i organizacyjnych. Zarówno podmiot odpowiedzialny, jak i dostawca usług stosują odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz przed dostępem nieuprawnionych osób. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Wskazówki dotyczące analizy sieci Matoma (dawniej Piwik):

Na naszej stronie internetowej w ramach procesów rekrutacyjnych wykorzystywana jest funkcja analizy sieciowej Piwik Webanalyse. Piwik Webanalyse wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. W tym celu zebrane przez cookie informacje o korzystaniu z tej strony internetowej są zapisywane na naszym serwerze. Adres IP przed zapisaniem jest anonimizowany. Pliki cookie Piwik Webanalyse pozostają zapisane na Państwa komputerze, dopóki ich Państwo nie usuną.

Użycie plików cookie Piwik Webanalyse następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zanonimizowana analiza zachowań użytkownika w celu optymalizacji naszej oferty sieciowej oraz reklam leży w naszym uzasadnionym prawnie interesie.

Zebrane przez pliki cookie informacje o korzystaniu z tej strony internetowej nie są przekazywane osobom trzecim. Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić przez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie i wykorzystanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo zapobiec na przyszłość zapisywaniu i wykorzystaniu poprzez ustawienie pliku cookie opt-out w ramach korzystania z portalu pracy Kermi, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji. Jeżeli usuną Państwo pliki cookie, usunięte zostanie również cookie opt-out Piwik Webanalyse. Przy ponownych odwiedzinach na naszej stronie internetowej konieczne jest wówczas ponowne ustawienie cookie opt-out.

g) Przetwarzanie danych w celu wysyłania newsletterów i komunikacji e-mailowej

Jeżeli subskrybują Państwo oferowany na stronie internetowej newsletter, podane podczas rejestracji do newslettera lub komunikacji e-mail dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki newslettera, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich inne wykorzystanie. Subskrybując newsletter, wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie tych danych osobowych innym spółkom grupy Arbonia, na wykorzystanie tych danych w tym samym celu przez inne spółki grupy Arbonia oraz na otrzymywanie newsletterów dotyczących całej oferty usług grupy Arbonia. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych stronom trzecim spoza grupy Arbonia.

Jeżeli subskrybują Państwo newsletter e-mail, do którego wymagane jest podanie danych osobowych, otrzymają Państwo na swój podany adres e-mail wiadomość z łączem do potwierdzenia. Rejestracja do newslettera jest zakończona dopiero po kliknięciu tego łącza. Przetwarzanie następuje wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Udzieloną zgodę na zapisywanie danych, podanie adresu e-mail oraz jego wykorzystywanie do przesyłania newslettera mogą Państwo w każdej chwili wycofać poprzez dostępną w newsletterze opcję rezygnacji z subskrypcji. Zgodność z prawem już przeprowadzonych procesów przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez odwołanie zgody.

Dane podane przez Państwa podczas rejestracji do newslettera pozostają u nas zapisane na czas wysyłania newslettera i są usuwane po rezygnacji z subskrypcji. Dane, które zostały przez nas zapisane w innym celu lub na podstawie innej wyrażonej przez Państwa zgody (np. adres e-mail podany podczas rejestracji do innego newslettera lub w celu korzystania z innych funkcji strony internetowej), nie są usuwane.

Możemy współpracować z innymi przedsiębiorstwami grupy Arbonia lub z zewnętrznymi firmami przetwarzającymi dane (np. z dostawcami usług IT). Przekazywanie danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym danych osobowych i z zastosowaniem odpowiednich środków umownych, technicznych i organizacyjnych.

Pomiar skuteczności kampanii mailingowej

Newslettery zawierają tzw. „web beacon”, czyli obrazek o wymiarach jednego piksela, który po otwarciu newslettera jest pobierany z naszego serwera lub z serwera serwisu mailingowego, o ile korzystamy z takiej usługi. Pobranie obrazka wiąże się z zapisaniem informacji technicznych, takich jak typ wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki i systemu, a także Państwa adres IP oraz godzina pobrania.

Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania usług na podstawie danych technicznych lub do określania grup docelowych i ich zachowań na podstawie danych o miejscach pobierania (za pośrednictwem adresu IP) lub godzinach otwierania wiadomości. Do danych gromadzonych w celach statystycznych zaliczają się również informacje o tym, czy i kiedy odbiorcy otwierają newslettery oraz na które linki klikają. Z powodów technicznych informacje te są wprawdzie przypisywane do poszczególnych odbiorców, jednakże nie ma to na celu obserwowania zachowań użytkowników ani przez nas, ani przez serwis mailingowy, o ile jest on wykorzystywany. Tego typu analizy pomagają nam poznać preferencje naszych użytkowników i dopasować do nich prezentowane przez nas treści lub przesyłać im treści zgodne z ich zainteresowaniami. Wycofanie zgody na pomiar skuteczności kampanii mailowej nie jest niestety możliwe bez całkowitej rezygnacji z subskrypcji newslettera.

System do wysyłki newsletterów Cleverreach GmbH

Newsletter jest rozsyłany za pośrednictwem systemu do mailingu oferowanego przez CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Niemcy. Polityka prywatności serwisu do mailingu dostępna jest pod adresem: www.cleverreach.com/de/datenschutz/ . Z usług serwisu do mailingu korzystamy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art 28 ust. 3 zd. 1 RODO.

Serwis do mailingu może wykorzystywać anonimowe dane odbiorców, tzn. bez ich przypisywania poszczególnym użytkownikom, do optymalizacji lub ulepszania swoich usług, do czego mogą zaliczać się poprawa sposobu rozsyłania i układu graficznego newslettera albo cele statystyczne. Serwis do mailingu nie wykorzystuje jednakże danych odbiorców naszego newslettera, aby kontaktować się z nimi na własną rękę albo przekazywać je podmiotom trzecim.

3. Analiza danych użytkowania i użycie narzędzi do analizy

Chcemy możliwie najlepiej dostosować naszą stronę do Państwa zainteresowań i w ten sposób ulepszać dla Państwa naszą ofertę. W celu odpowiedniej do potrzeb aranżacji oraz ciągłej optymalizacji naszej strony internetowej wykorzystujemy różnorodne narzędzia do analizy sieciowej.

Wskazówki dotyczące Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje analizy sieciowej Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie – pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej zgromadzone przez pliki cookie są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam przechowywane.

Na tej stronie internetowej aktywowana jest funkcja anonimizacji IP. Powoduje to, że Google skraca adresy IP komputerów znajdujących się na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed przekazaniem ich na serwer w USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany na serwery Google w USA i dopiero tam skracany.

Na zlecenie administratora tej strony Google używa tych informacji do analizy korzystania przez Państwa ze strony, sporządzania raportów aktywności w sieci oraz świadczenia na rzecz administratora tej strony innych usług związanych z korzystaniem z tej strony i z Internetu.

Zapisywanie plików cookie Google Analytics następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Analiza zachowań użytkownika w celu optymalizacji oferty sieciowej oraz reklam leży w uzasadnionym prawnie interesie administratora strony internetowej.

Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić przez odpowiednie ustawienie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Można także zablokować przekazywanie danych zapisywanych przez pliki cookie, dotyczących korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika), firmie Google i uniemożliwić ich przetwarzanie przez tę firmę poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem: < tools.google.com/dlpage/gaoptout >.

Zapisywanie danych przez Google Analytics można uniemożliwić, klikając następujące Zostaje ustawiony plik cookie opt-out, który zapobiega rejestracji Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Google Analytics zostaje dezaktywowane.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Google Analytics znajduje się w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Na tej stronie wykorzystywana jest funkcja „dane demograficzne” Google Analytics. Pozwala ona tworzyć raporty zawierające informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę internetową. Dane te pochodzą z dopasowanych do zainteresowań reklam Google oraz danych użytkowników od zewnętrznych dostawców. Danych tych nie da się przypisać do konkretnej osoby. Funkcję tę mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować w ustawieniach wyświetlania swojego konta Google lub też ogólnie odmówić zgody na rejestrację swoich danych przez Google Analytics, jak opisano to w punkcie „Odmowa zgody na rejestrację danych”.

Dostawcą tych funkcji jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Google Analytics znajduje się w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Wskazówki dotyczące Google Analytics Remarketing

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są funkcje Google Analytics Remarketing, w połączeniu z obejmującymi wiele urządzeń funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. Funkcja ta umożliwia połączenie utworzonych z użyciem Google Analytics Remarketing grup docelowych odbiorców reklam z obejmującymi wiele urządzeń funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. Pozwala to nam wyświetlać dopasowane do Państwa zainteresowań, spersonalizowane oferty reklamowe, zależne od Państwa wcześniejszych zachowań przeglądania i użytkowania na jednym urządzeniu końcowym (np. smartfonie), również na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeżeli udzielili Państwo odpowiedniej zgody, Google wiąże w tym celu Państwa działania w przeglądarce i aplikacjach z Państwa kontem Google. W ten sposób tak samo spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu końcowym, na którym są Państwo zalogowani na swoje konto Google.

W celu obsługi tej funkcji Google Analytics rejestruje uwierzytelnione przez Google ID użytkownika, które jest przejściowo kojarzone z naszymi danymi Google Analytics, aby zdefiniować i utworzyć grupy docelowe dla wyświetlania reklam na wielu urządzeniach.

Mogą Państwo odmówić zgody na remarketing/targeting obejmujący wiele urządzeń, dezaktywując spersonalizowaną reklamę w ustawieniach swojego konta Google.

Zestawienie zgromadzonych danych na Państwa koncie Google następuje wyłącznie na podstawie Państwa zgody, którą mogą Państwo udzielić firmie Google lub wycofać. W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są przeprowadzane na Państwa koncie Google (np. ponieważ nie posiadają Państwo konta Google lub nie wyrazili zgody na zestawianie danych), gromadzenie danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony prawnie interes wynika z faktu, że zanonimizowana analiza w celach reklamowych danych osób odwiedzających naszą stronę internetową leży w naszym interesie.

Dostawcą tych funkcji jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat tych funkcji oraz więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników przez Google Analytics Remarketing można znaleźć w odpowiedniej polityce prywatności Google.

Wskazówki dotyczące Google AdWords i Google Conversion Tracking

Na naszej stronie internetowej częściowo wykorzystujemy funkcje Google AdWords. W ramach Google AdWords wykorzystujemy tzw. conversion tracking. Jeżeli klikną Państwo treść wyświetlaną przez Google, zostanie ustawiony plik cookie dla conversion trackingu. Te pliki cookie (małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze użytkownika) tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeżeli użytkownik odwiedza określone podstrony tej strony internetowej, gdy ważność cookie jeszcze nie upłynęła, my oraz firma Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął wyświetlaną treść i został przekierowany na daną podstronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Zebrane za pomocą konwersyjnych plików cookie informacje służą do tworzenia statystyk konwersji dla nas jako dla klienta AdWords. Otrzymujemy informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli wyświetlaną treść i zostali przekierowani na stronę opatrzoną tagiem conversion tracking. Nie otrzymujemy jednak informacji pozwalających zidentyfikować tych użytkowników.

Zapisywanie plików conversion cookie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Analiza zachowań użytkownika w celu optymalizacji naszej oferty sieciowej oraz reklam leży w naszym uzasadnionym prawnie interesie.

Dostawcą tych funkcji jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat Google AdWords oraz Google Conversion Tracking, a także postępowania z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google.

Jeżeli nie chcą Państwo brać udziału w trackingu, mogą Państwo nie wyrazić zgody na to wykorzystanie danych, dezaktywując pliki cookie conversion trackingu Google w ustawieniach użytkownika swojej przeglądarki. Wówczas nie będą Państwo uwzględniani w statystykach conversion trackingu. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby każdorazowo byli Państwo informowani o zapisywaniu plików cookie i mogli je akceptować lub odrzucać w każdym przypadku oddzielnie, wyłączyć zapisywanie plików cookie w określonych przypadkach bądź całkowicie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może ulec ograniczeniu.

Wskazówka dotycząca Mouseflow

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje Mouseflow, narzędzia do analizy sieciowej, aby rejestrować wybrane losowo pojedyncze wizyty (tylko ze zanonimizowanymi adresami IP). Powstaje w ten sposób protokół ruchów myszy, kliknięć i użycia klawiatury, służący odtwarzaniu wybranych jako próba losowa odwiedzin na niniejszej stronie jako tzw. session replays oraz analizowaniu ich w formie tzw. heatmaps i w ten sposób tworzeniu potencjalnych ulepszeń strony internetowej. Dane zarejestrowane za pomocą Mouseflow nie są danymi osobowymi i nie są przekazywane osobom trzecim.

Dostawcą tej funkcji jest Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania. Zapisywanie i przetwarzanie zarejestrowanych danych następuje na terenie UE. Jeżeli nie życzą sobie Państwo rejestracji za pomocą Mouseflow, mogą je Państwo wyłączyć dla wszystkich stron korzystających z tej funkcji, klikając łącze: mouseflow.com/opt-out/.

4. Przekazywanie danych osobowych i przetwarzanie ich przez osoby trzecie

Zasadniczo wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie do wewnętrznych celów biznesowych i nie przekazujemy danych stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do wypełnienia umowy, ustawowo dopuszczalne bądź jeśli wyrazili Państwo na to zgodę.

Możemy jednak zawierać umowy z innymi przedsiębiorstwami lub osobami („Przetwarzający dane”), aby zlecać im wykonanie określonych zadań w naszym imieniu. W takich przypadkach konieczne może być udzielenie przez nas przetwarzającym dane dostępu do danych osobowych. Nasi przetwarzający dane są zobowiązani do zachowania poufności otrzymanych danych osobowych i nie mogą wykorzystywać tych informacji do celów innych niż określone przez nas. Przykładami takich zadań, które są przejmowane przez przetwarzających dane, są usługi w zakresie techniki, usługi rozliczeniowe i dostawcze, marketing, ograniczanie ryzyka kredytowego lub ochrona przeciwko oszustwom, usługi analityczne, usługi wyszukiwania i przetwarzanie wewnętrzne w obrębie grupy.

Takie przekazywanie danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym danych osobowych, zapewniamy też zastosowanie odpowiednich środków umownych, technicznych i organizacyjnych.

5. Usługi lub treści stron trzecich na naszej stronie internetowej

Na naszej stronie udostępniamy usługi i/lub treści pochodzące od podmiotów trzecich. Jeśli skorzystają Państwo z tego typu usług podmiotów trzecich lub gdy wyświetlane są Państwu treści pochodzące od podmiotów trzecich, ze względów technicznych dochodzi do wymiany danych komunikacyjnych między Państwem a danym usługodawcą. Nie kontrolujemy stron internetowych ani polityki prywatności podmiotów trzecich, które nimi zarządzają. Dlatego niniejsza polityka prywatności nie obejmuje powiązanych łączami stron lub usług podmiotów trzecich.

Każdy z podmiotów oferujących usługi lub udostępniających treści może gromadzić dodatkowe dane, które przetwarza do własnych celów. Zgodnie z najlepszą wiedzą skonfigurowaliśmy usługi i treści pochodzące od podmiotów gromadzących dane do własnych celów tak, aby uniemożliwić na naszej stronie internetowej komunikację inną niż ta związana z prezentacją usług lub treści albo aby dane osobowe były gromadzone wyłącznie wówczas, gdy zdecydują się Państwo na skorzystanie z danej usługi. Jednak ze względu na to, że nie mamy kontroli nad danymi gromadzonymi przez podmioty trzecie, nie dysponujemy możliwością udostępnienia wiążących informacji o zakresie i celu tego rodzaju przetwarzania Państwa danych przez dany podmiot trzeci.

a) Łącza do stron internetowych

Aby dostarczać Państwu w optymalny sposób informacji, na naszych stronach internetowych znajdują się łącza prowadzące do stron osób trzecich. Ponieważ są to strony internetowe innych dostawców, nie mamy wpływu na ich treść, za którą odpowiada wyłącznie dany dostawca. Dlatego niniejsza polityka prywatności nie obejmuje powiązanych łączami stron osób trzecich.

b) Narzędzia

Na naszej stronie internetowej w celu zwiększenia funkcjonalności wykorzystywane są różnorodne narzędzia.

Wskazówka dotycząca Google Web Fonts

Nasza strona internetowa w celu wyświetlania tekstu wykorzystuje funkcję „Web Fonts”, udostępnianą przez Google. Przy wywołaniu strony Państwa przeglądarka ładuje wymagane czcionki Web Fonts do pamięci przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać tekst. W tym celu używana przez Państwa przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google otrzymuje informację o tym, że wywołali Państwo naszą stronę internetową ze swojego adresu IP.

Wykorzystanie Google Web Fonts odbywa się w interesie jednolitego i odpowiedniego wyświetlania naszej oferty internetowej. Stanowi to uzasadniony prawnie interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, używane będą standardowe czcionki Państwa komputera.

Dostawcą tej funkcji jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Google znajduje się w polityce prywatności Google.

Wskazówka dotycząca Map Google

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje Map Google. Do korzystania z funkcji Map Google konieczne jest zapisywanie Państwa adresu IP. Informacje te mogą być przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam przechowywane. Nie mamy wpływu na to przekazywanie danych.

Wykorzystanie Map Google odbywa się w celu odpowiedniego wyświetlania naszej oferty internetowej i łatwego odnajdywania wymienianych przez nas na stronie lokalizacji. Stanowi to uzasadniony prawnie interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dostawcą tej funkcji jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Google znajduje się w polityce prywatności Google.

c) Wtyczki społecznościowe

Na naszej stronie internetowej są wykorzystywane różne tzw. wtyczki społecznościowe („Przyciski”) mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Google+, LinkedIn i Twitter. Media społecznościowe (np. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube lub LinkedIn) umożliwiają swoim użytkownikom tworzenie łączy do ich profili w tych mediach i zapisywanie ich lub udostępnianie osobom z listy kontaktów w medium społecznościowym.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, przyciski mediów społecznościowych są standardowo dezaktywowane. Bez odpowiedniego działania z Państwa strony żadne dane nie są przesyłane do danej sieci społecznościowej. Zanim będą mogli Państwo skorzystać z tych przycisków, muszą je Państwo aktywować kliknięciem. Pozostają one następnie aktywne, dopóki ich Państwo nie dezaktywują.

Po aktywacji przycisku zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerem danej sieci społecznościowej. Treść przycisku zostanie następnie przekazana przez sieć społecznościową bezpośrednio do Państwa przeglądarki i włączona przez nią w stronę internetową. Po aktywacji przycisku sieć społecznościowa może wywoływać dane, bez względu na to, czy używają Państwo przycisku czy nie. Jeżeli są Państwo zalogowani na konto w sieci społecznościowej, sieć ta może przypisać Państwa odwiedziny na naszej stronie internetowej do Państwa konta użytkownika.

Jeżeli korzystają Państwo z sieci społecznościowej i nie chcą, aby informacja o Państwa odwiedzinach na naszej stronie była powiązana z Państwa danymi użytkownika, przed aktywowaniem przycisku muszą się Państwo wylogować z danej sieci społecznościowej.

Nie mamy wpływu na zakres danych, jakie sieci społecznościowe pozyskują za pomocą swoich przycisków. Polityki prywatności sieci społecznościowych zawierają informacje o celu i zakresie zbierania danych, o tym, w jaki sposób dane te są przetwarzane i wykorzystane, o Państwa prawach oraz ustawieniach, jakich mogą Państwo dokonać w celu ochrony swojej prywatności. Więcej informacji na temat zakresu i celu takiego gromadzenia i przetwarzania Państwa danych znajduje się we wskazówkach dotyczących ochrony prywatności od dostawcy, który w związku z tymi usługami i/lub treściami jest odpowiedzialny za ochronę Państwa danych.

Wskazówka dotycząca wtyczki Facebooka (Przycisk Lubię to i Udostępnij)

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci społecznościowej Facebook. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po przycisku Facebooka lub przycisku „Like” („Lubię to”) na naszej stronie. Kiedy odwiedzając naszą stronę internetową są Państwo zalogowani na konto Facebooka, poprzez wtyczkę jest nawiązywane bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową ze swojego adresu IP. Jeżeli klikną Państwo przycisk Facebooka „Lubię to”, gdy są Państwo zalogowani na swoje konto Facebooka, mogą Państwo przesłać łącze do treści z naszej strony internetowej na swoje konto Facebooka. W ten sposób Facebook może powiązać Państwa odwiedziny na naszej stronie z Państwa kontem użytkownika. Mogą Państwo temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta Facebooka. Zwracamy uwagę, że nie otrzymujemy informacji o treści przekazanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Facebooka.

Dostawcą tych funkcji jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Facebooka znajduje się w polityce prywatności Facebooka.

Wskazówka dot. Twittera

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi Twitter. Jeśli korzystają Państwo z Twittera i funkcji „retweet”, informacje o odwiedzonych przez Państwa stronach internetowych zostają powiązane z Państwa kontem Twittera i udostępnione innym użytkownikom. Może przy tym nastąpić również przekazanie danych Twitterowi. Zwracamy uwagę, że nie otrzymujemy informacji o treści przekazanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Twittera.

Dostawcą tych funkcji jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Twittera znajduje się w polityce prywatności Twittera.

Wskazówki dot. Instagrama

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi Instagram. Jeżeli klikną Państwo przycisk Instagram, gdy są Państwo zalogowani na swoje konto Instagram, mogą Państwo przesłać łącze do treści z naszej strony internetowej na swoje konto Instagram. W ten sposób Instagram może powiązać Państwa odwiedziny na naszej stronie z Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że nie otrzymujemy informacji o treści przekazanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Instagram.

Dostawcą tych funkcji jest Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Instagram znajduje się w polityce prywatności Instagram.

Wskazówki dot. Pinterest

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci społecznościowej Pinterest. Jeżeli odwiedzają Państwo nasze strony wyposażone we wtyczkę Pinterest, gdy są Państwo zalogowani na konto Pinterest, zostaje nawiązane połączenie z serwerami Pinterest. Dane protokołu wtyczki (Państwa adres IP, adres odwiedzanych stron internetowych zawierających funkcje Pinterest, typ i ustawienia przeglądarki, data i godzina zapytania, Państwa sposób użytkowania Pinterest) są przekazywane na serwer Pinterest w USA. Zwracamy uwagę, że nie otrzymujemy informacji o treści przekazanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Instagram.

Dostawcą wtyczki jest Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Pinterest znajduje się w polityce prywatności Pinterest.

6. Usuwanie danych osobowych

Jeżeli w polityce prywatności nie podano szczególnych terminów przechowywania danych, obowiązują następujące zasady ogólne:

Państwa dane osobowe zostają usunięte, gdy tylko przestaną być wymagane do przewidzianych celów, gdy odwołają Państwo zgodę na przetwarzanie danych lub gdy z uzasadnionych powodów sprzeciwią się Państwo ich wykorzystaniu. Po przekroczeniu tego czasu dane pozostają zapisane, tylko jeżeli jest to wymagane prawnie (np. przepisy prawa podatkowego i handlowego) lub jeżeli dane są wymagane do uzasadnienia, przeprowadzania lub obrony roszczeń prawnych.

7. Bezpieczeństwo

Wszystkie informacje, które nam Państwo przekazują, są zapisywane na serwerach na terenie Unii Europejskiej, EOG lub Szwajcarii. Kładziemy przy tym szczególny nacisk na to, by w każdym kraju zagwarantowany był odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe przed przypadkowymi i rozmyślnymi manipulacjami, częściową lub całkowitą utratą oraz przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane i dostosowywane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Zwracamy jednak uwagę, że podczas przesyłania danych przez Internet (np. podczas komunikacji drogą e-mailową) mogą wystąpić luki bezpieczeństwa. Stuprocentowo skuteczna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

8. Zmiana polityki prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianom, np. ze względu na zmiany przepisów ustawowych lub zmiany przetwarzania danych. Dlatego prosimy o regularne odwiedzanie tej strony.

Arkusz informacyjny dotyczący ochrony danych