inside
FIRMA
Luftaufnahme Arbonia-Werk, Stribro (CZ)

Jakość w każdym szczególe Ponad 60 lat temu...

Die Geschichte von Arbonia / Arbonia Loo im Wandel der Zeit

Zapewnienie ludziom ciepła w ich domach – taki cel przyświecał założycielom marki Arbonia. Niezawodność, dążenie do najwyższej jakości, precyzję, efektywność, bezpieczeństwo i innowacyjność. Wartości te legły u podstaw wyjątkowego sukcesu firmy. To właśnie ciągłe dążenie do sprostania wymaganiom tych rynków pozwoliło nam osiągnąć sukces.

Dzięki temu firma Arbonia może stale spełniać wymagania klientów z branży budownictwa obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, coraz bardziej ulepszać swoje produkty i w ten sposób odpowiadać na obecne i przyszłe potrzeby rynku. Od momentu założenia ponad 60 lat temu firma Arbonia realizuje ambitny cel: dostarczać precyzyjne, perfekcyjne rozwiązania w zakresie ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. A każdy nowy produkt coraz bardziej zbliża ją do perfekcji w tej dziedzinie.

Jakość i środowisko W trosce o zrównoważony rozwój!

Dział techniki grzewczej i sanitarnej grupy Arbonia AG we wszystkich działaniach kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie na rzecz jakości, ekologii, efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa wynika z odpowiedzialności wobec partnerów handlowych i potrzeby optymalizacji wymagań, których celem jest zadowolenie klientów oraz sukces ekonomiczny.

Cel rozwoju to produkty wytworzone i eksploatowane przy uwzględnieniu odpowiedzialności za zasoby naturalne. Staramy się zaspokoić potrzeby klientów, gwarantując przy tym wysoki poziom innowacyjności i doskonałą jakość.

Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za produkty i procesy. Wymagamy tego, wyznaczając odpowiedzialne zadania i w sposób celowy budujemy świadomość kwestii związanych z bezpieczeństwem, środowiskiem, energią i jakością procesów, produktów i usług. Odpowiednie podejście naszych pracowników zawdzięczamy zwłaszcza spersonalizowanym informacjom, wskazówkom i szkoleniom. Rozwój każdego pracownika ma wpływ na współpracę w zespole, zaangażowanie, lojalność oraz znakomitą znajomość rynku, procesów i produktów.

Nasze produkty, procesy produkcyjne i praca są kształtowane w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników, klientów ani użytkowników, a także nie szkodziły środowisku. Normy prawne traktujemy jako wymagania podstawowe. Wspólnie z lokalnymi instytucjami zarządzania kryzysowego opracowujemy koncepcje, plany awaryjne i inne działania mające na celu ochronę pracowników, osób trzecich i środowiska.

Wyznaczając odpowiednie cele i działania, zobowiązujemy się do ciągłej poprawy jakości naszej pracy i skuteczności systemu narządzania. Regularnie oceniamy osiągnięcia i pozostałe ryzyko, biorąc pod uwagę wskaźniki związane z jakością, zdrowiem, bezpieczeństwem i ochroną środowiska.

Zgodnie z zasadą zintegrowanego zarządzania zasobami stale rejestrujemy i analizujemy przepływ materiałów. W związku z tym nieustannie podejmujemy działania mające na celu zwiększenie efektywności materiałowej i poziomu recyklingu oraz ograniczenia ilości odpadów i zużycia energii. Usuwanie odpadów odbywa się zgodnie z odpowiednim planem utylizacji.

Na wszystkich etapach łańcucha zaopatrzenia i utylizacji odpadów zachęcamy naszych partnerów do stosowania naszych standardów w zakresie jakości, zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz służymy im wsparciem.

Bezpieczeństwo Troszczymy się o Państwa.

Bezpieczeństwo klientów jest w firmie Arbonia sprawą najwyższej wagi.
Z tego względu postanowiliśmy zaktualizować naszą ofertę osprzętu mocującego do grzejników zgodnie z VDI 6036. VDI 6036 to niemiecka norma definiująca minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa elementów mocujących grzejniki. Nowy/zoptymalizowany osprzęt mocujący firmy Arbonia spełnia wymagania tej normy i jest zgodny z najnowszym stanem wiedzy technicznej. Oprócz wysokiego stopnia bezpieczeństwa nowy osprzęt wyróżnia się także innymi zaletami, do których zaliczyć można szybki i łatwy montaż oraz możliwości kombinacji pozwalające zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy.

Piktogramm Garantie / Sicherheit

Kalendarz wydarzeń Targi i inne wydarzenia...

Marka Arbonia Dowiedz się, odkryj, doświadcz.

Icon: Wissen
Icon: Erkunden
Icon: Erleben